GRAFICUL DESFĂŞURĂRII CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDIILE UNIVERSITARE DE DOCTORAT SESIUNEA SEPTEMBRIE 2022

Domeniile: Medicină, Medicină Dentară, Farmacie

 

8 - 9 septembrie 2022 – Examen competenţă lingvistică   

12 - 16 septembrie 2022 – Completarea on-line de către candidați a fișei de înscriere și încărcarea

  1. documentelor de înscriere (dosarul de înscriere) pe site-ul universității www.umft.ro, secțiunea Admitere/Programe de Doctorat, cu asumarea responsabilității de către aceștia cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale.
  2. suplimentar, candidații care depun dosarul pentru obținerea grantului doctoral vor încărca și următoarele documente: cerere pentru depunerea proiectului de grant doctoral, formularul A, formularul B.

Completarea on-line de către candidați a fișei de înscriere și încărcarea documentelor se finalizează vineri, 16.09.2022 ora 14.00

12 - 20 septembrie 2022 – Verificarea conținutului dosarului și validarea înscrierii de către Secretariatul Școlii Doctorale.

21 - 23 septembrie 2022 Desfăşurarea examenului de probă orală (interviu) – la sediul disciplinei conducătorului de  doctorat.

21 - 26 septembrie 2022 – Depunerea la Secretariatul Școlii Doctorale în original a documentelor

21 - 26 septembrie 2022 – Evaluarea individuală a dosarului pentru obținerea grantului doctoral

21 - 26 septembrie 2022 – Confirmarea locului obținut de către candidații admiși în urma promovării examenului de probă orală (interviu) sub sancțiunea pierderii locului obținut în caz de neîndeplinire a acestei obligații.

27 septembrie 2022 – Evaluarea în panel a dosarului pentru obținerea grantului doctoral

28 septembrie 2022 - Afişarea rezultatelor provizorii

28 septembrie 2022 - Depunerea contestaţiilor

30 septembrie 2022 - Afişarea rezultatelor finale

3 octombrie 2022 - Înmatricularea candidaţilor admişi