CALENDARUL DE DESFĂŞURARE AL COMPETIŢIEI PENTRU OBŢINEREA GRANTULUI DOCTORAL
PROGRAMUL GD 2018

 

 Competiţia se desfăşoară după următorul program:

Perioada de depunere a proiectelor 27 - 28 septembrie (până la orele15:30)
Evaluarea individuală 1 – 11 octombrie
Evaluarea în panel 12 – 15 octombrie
Afişarea rezultatelor 16 octombrie
Depunerea contestaţiilor 16 – 18 octombrie (până la orele 15:30)
Analiza şi rezolvarea contestaţiilor 18 – 22 octombrie
Afişarea rezultatelor 24 octombrie

GRAFICUL DESFĂŞURĂRII CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDIILE UNIVERSITARE DE DOCTORAT SESIUNEA SEPTEMBRIE 2018

6 - 14 septembrie 2018 completarea on-line a fişei de înscriere
10 - 14 septembrie 2018 Înscrieri pentru concursul de admitere la studiile universitare de doctorat
19 - 21 septembrie 2018 Examen competenţă lingvistică
24 - 26 septembrie 2018 Desfăşurarea examenului de probă orală (interviu) – la sediul Disciplinei conducătorului de doctorat
27 - 28 septembrie 2018 Depunerea proiectelor pentru obţinerea granturilordoctorale
1 octombrie 2018 Înmatricularea candidaţilor admişi