ADMITERE LA DOCTORAT

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2018

Stimate candidat,

 

Pentru înscrierea la concursul de admitere la programele de studii universitare de doctorat, sesiunea septembrie 2018, vă rugăm să completaţi online Fişa de înscriere la concurs, la adresa: admitere-doctorat.umft.ro, în perioada 06.09 – 14.09.2018.

 

Fişa de înscriere, tipărită şi semnată, va fi anexată la dosarul de înscriere la concurs. Dosarele candidaţilor vor fi depuse la secretariatul Şcolii Doctorale al UMF „Victor Babeş”, din Timişoara, în perioada 10.09 – 14.09.2018, orele 9 – 15.00.

 

Puteţi solicita informaţii suplimentare privind completarea online a Fişei de înscriere şi pregătirea dosarului de concurs la telefon: 0256204250, int. 1422, e-mail: doctorat@umft.ro.