GRAFICUL DESFĂŞURĂRII CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDIILE UNIVERSITARE DE DOCTORAT SESIUNEA SEPTEMBRIE 2019

3 - 13 septembrie 2019

completarea on-line a fişei de înscriere

9 - 13 septembrie 2019

Depunerea dosarului de înscriere la Secretariatul Şcolii Doctorale

Depunerea proiectelor pentru obţinerea granturilor doctorale la Secretariatul Şcolii Doctorale

11 -13 septembrie 2019

Examen competenţă lingvistică

16 - 17 septembrie 2019

Desfăşurarea examenului de probă orală (interviu) – la sediul Disciplinei conducătorului de doctorat

1 octombrie 2019

Înmatricularea candidaţilor admişi

 

CALENDARUL DE DESFĂŞURARE AL COMPETIŢIEI PENTRU OBŢINEREA GRANTULUI DOCTORAL PROGRAMUL GD 2019 

Competiţia se desfăşoară după următorul program:

Perioada de depunere a proiectelor

9 - 13 septembrie (până la orele15:30)

Evaluarea individuală

16 – 22 septembrie

Evaluarea în panel

23 septembrie

Afişarea rezultatelor

24 septembrie

Depunerea contestaţiilor

24 – 25 septembrie

Analiza şi rezolvarea contestaţiilor

25 – 26 septembrie

Afişarea rezultatelor

27 septembrie