ADMITERE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT 2017

GRAFICUL DESFĂŞURĂRII CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDIILE UNIVERSITARE DE DOCTORAT SESIUNEA SEPTEMBRIE 2017

6 - 15 septembrie 2017 completarea on-line a fişei de înscriere
11 - 15 septembrie 2017 Înscrieri pentru concursul de admitere la studiile universitare de  doctorat
18 - 20 septembrie 2017 Examen competenţă lingvistică
21 - 23 septembrie 2017 Desfăşurarea examenului de probă orală (interviu) – la sediul Disciplinei conducătorului de doctorat
25 - 27 septembrie 2017 Depunerea proiectelor pentru obţinerea granturilor doctorale
1 octombrie 2017 Înmatricularea candidaţilor admişi